Časté dotazy

 

Jaké boty máme darovat? 
Takové, které by ještě dále mohly sloužit. Mohou být jakéhokoliv druhu. 
 
Mohou být i zimní?
Ano. KwaZulu-Natal je oblast, kde směřujeme naši pomoc. Nachází se pod úpatím Dračích hor. Teploty zde kolísají a v zimě je v této oblasti chladno.
 Proč boty dále třídíte? 
Abychom si byli jistí, že darované boty mohou být použity k dalšímu upotřebení.  Doprava do Jihoafrické republiky není levná a nekvalitní boty bychom zbytečně dopravovali takovou dálku. 
 Co děláte s nepotřebnými botami? 
Jednou nasbírané boty darujeme tady v České republice dalším potřebným.  Některé darované boty prodáváme za symbolickou cenu 25,- Kč.  Tímto způsobem získaný příspěvek podpoří organizace GGA a Tlukot Srdce pro Afriku.  Získanými finančními prostředky tak můžeme podpořit vzdělávání dětí v GGA a v okolních vesnicích. 
Proč nosit boty, když je zdravé chodit boso?
Ano, to se děje v Evropě. Převážně bosí chodíme doma, na zahradě, na pláži, ale pravděpodobně byste své děti do školy bosé neposlali.
A co chladnější dny?  
Není Vám zima na nohy?  
A chodíte tak pěšky několik kilometrů tam a zpět?  
Na tyto otázky bychom si museli odpovídat dalšími otázkami.
 
Zajímavý dotaz měla má dcera: "Proč ty děti mají na sobě tak krásné oblečení?"  
Po pár týdnech sama za mnou přišla a řekla: " Už vím, proč ty děti chodí tak krásně oblečené. Protože to oblečení mají darované. Někdo jim to dal a ony se nemají do čeho převléknout. Chodí v tom, co mají." 

 "Ted' je špatná doba sbírat a angažovat se pro pomoc jiným."
Velice často tuto větu slýcháme. Ano, ale kdy bude lepší doba? Kdy se přestanou rodit děti a narozené děti se přestanou stávat sirotky? Kdy děti budou schopny se o sebe postarat bez pomoci nás dospělých?
My se snažíme tuto situaci alespoň v něčem zmírnit.
Můžeme se zeptat: "Kdy dobro vyhraje nad zlem?" nebo "Kdy bude světový mír?" Ale kdo to ví? 
Když darujete boty a pomůžete, budete mít dobrý pocit z toho, že pomáháte jiným. 
 

Na některé Vaše otázky nejsme schopni zcela přesně odpovědět, ale budeme se snažit. 

Ptejte se na to, co Vás zajímá, a také jak můžete přispět k tomu udělat radost jiným.

 
My i oni jsme úplně stejní. Všichni jsme lidé se srdcem.